Markant blå farve

Markant blå i e-stimate profilen.

”Ikke at have fuldkommen styr på tingene, er det samme som ikke at have styr på noget som helst”

Personer med en markant BLÅ profil er introverte og har fokus på detaljer, eftertænksomhed og orden, og de er gode til at sikre en høj kvalitet, og til at have fokus på en fornuftig proces. Den blå farve symboliserer tilbageholdenhed og kontrol.


Nøgleord: Eksakt, struktureret, disciplineret, detaljeorienteret, beskeden, forsigtig, grundig, hæfter sig ved detaljer, korrekt, kvalitetsbevidst, logisk, metodisk, omhyggelig, omsorgsfuld, reflekterende og systematisk.

Driften til at forsvare hører til farven blå.

Personer med en markant blå profil har tendens til at opretholde sig selv og andre. De dygtiggør sig og specialiserer sig, og de foretrækker det kendte. De undgår derfor risici og er gode til at holde sig til normer og regler.


De er strukturerede og kan lide, at du har styr på dine ting.

De holder sig gerne i baggrunden og vil helst ikke forstyrres unødigt. De spørger ind for at sikre sig, at du ikke snyder på kvalitet eller penge. De kræver, at du kan levere konkrete og faktabaserede svar.

De træffer velovervejede og faktabaserede beslutninger og er altid sikre på at kunne holde, hvad der loves.

”Jeg begår ikke fejl”

Personer med en markant blå profil har det svært med kritik af den faglige indsats, som de har ydet. De ser analytisk på tingene og overvejer altid tingene grundigt. De kan bedst lide at arbejde alene og uden støj.

De kan godt lide at dykke ned i tingene, men foretrækker at læse op på stoffet, fremfor at begive sig ud og undersøge ting, og de foretrækker kendte opgaver.

De kan godt lide et kendt og forudsigeligt miljø, hvor alle ved, hvad der forventes af hinanden.

De er omhyggelige af natur. De ønsker at være præcis og korrekt, når de løser opgaver. Når de får stillet en opgave, foretrækker de at være grundige med tingene, og de foretrækker at løse en opgave korrekt end at løse flere opgaver på bekostning

af kvaliteten. Det kan i nogle tilfælde også betyde, at der kan gå uhensigtsmæssig lang tid, før de føler, at de er klar til at aflevere en opgave.

De trives med og forsøger at overholde regler og normer, og er der forventninger til dem, kan man også regne med, at de forsøger ihærdigt at leve op til dem.

Kropssprog: Læg mærke til signalerne

De taler stille og monotont. I deres kommunikation er de tilbageholdende, langsomme og præcise. De taler gerne i en formel tone. Er fakta orienterede, eftertænksomme og analyserende. De deler sjældent følelser og holder fokus på emnet.

De er neutrale i ansigtet og smiler sjældent/kort. Øjenkontakten er helst så kort som muligt, men de sikrer, at det stadig er høfligt.

På en god dag...

kan personer med blå adfærdstræk være præcise, omhyggelige, systematiske, disciplinerede og detaljeorienterede. De overvejer, er afdæmpede og reflekterer over tingene og gode til at finde fejl og mangler.

De er tilbageholdende, skaber struktur, er vedholdende, sikrer procedurer, tilfører ekspertise, skaber kontinuitet og har styr på detaljerne.

 

På en dårlig dag...

kan personer med blå adfærdstræk være urokkelige, omstændige, skeptiske og afvisende.

De kan også bekymre sig meget og så har de et lavt fokus på relationer og ser ikke efter nye muligheder.


Hvis du genkender nogle af disse træk hos dig selv - eller andre, har du/personen helt sikkert noget blåt din/sin personprofil. 
Kontakt mig, hvis du er interesseret i at få lavet en personprofil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kilde: "Lær at forstå typen" fra e-stimate.