Trivsel

Trivselsmåling i virksomheden

Jeg tilbyder en særlig trivselsmåling: Personlige samtaler med hver af de ansatte. Målbar, og med mulighed for at få god dialog med medarbejderne.

Trivselsundersøgelsen opfylder Arbejdstilsynets krav om psykisk APV.

Trivselsmålinger kan laves af flere grunde, men den vigtigste må være, at du som arbejdsgiver får et rigtigt godt overblik over, hvordan dine ansatte har det - OG hvis er der udfordringer, får du muligheden for at gøre noget ved det.

Hvordan? Jeg har en samtale med hver medarbejder, og ud fra dette får besvaret nogle få spørgsmål, som vi kan arbejde videre ud fra. 

I samtalen med den enkelte, vil jeg som coach kunne afdække meget ”som summer” i hjørnerne på virksomheden, og evt. hjælpe den enkelte medarbejder med selv at løse udfordringer. Min erfaring er, at selv fåmælte/stille medarbejdere ”tør op” i denne snak. Nogle ideer og udsagn bringes med videre til ledelsen, efter aftale med medarbejderen.

Efter samtalerne, udfærdiger jeg et skema over de målbare resultater og bringer ideer og bemærkninger videre til ledelsen. Her arbejder vi sammen videre med løsninger og handleplaner. 

Nu holder vi et medarbejdermøde, hvor de forskellige input præsenteres. Nogle af ideerne har ledelsen nu truffet afgørelse om, andre kommer på bordet som udviklingsemner personalet imellem. Mødet faciliteres af mig, efter aftale med ledelsen.

Ledelsen præsenterer de tiltag og handleplaner de har valgt at gå videre med.

Nogle ideer kræver, at flere medarbejdere går sammen om et videre arbejde, andre ideer effektueres på mødet med handleplaner.

Nej, det er ikke alle input og ideer, der skal udføres. Men de skal høres og ledelsen bør kommentere på dem, og forklare, hvad der gør at det ikke er muligt/en god idé lige nu.


Der mit ansvar, at alle føler sig hørt – uanset om ideen skal blive til noget og evt. videreudvikles eller ej.

Det er meget givende at arbejde med output fra en trivselsundersøgelse. Det er vigtigt at personalet også er med, og kommer med deres ideer til udvikling.

Dan Group Alarm Nord er igang med at prioritere deres ideer, og tage stilling til hvornår de skal implemteres.

Noget meget værdifuldt kan være, at lave møde nr. 2! Her følger vi op på alle tiltag, måske rette nogle tiltag til, eller få hanket op i de glemte tiltag.

Når medarbejderne er med til at danne forandring helt fra bunden, vil motivationen være meget større, end når man pålægges forandring.

Det er meget givende at arbejde med output fra en personlig trivselsundersøgelse. Det er vigtigt at personalet også er med på et opsamlende møde, og kommer med deres ideer til udvikling.

Kontakt mig på 4054 2839, og få ideer til jeres tirvselsmåling