Trivsel

Trivsel

 

Få en letforståelig trivselsmåling, elektronisk eller som personlige samtaler.

En trivselsmåling giver er godt overblik over "tilstanden" i virksomheden. Under udarbejdelsen af de efterfølgende handleplaner, giver  emnet bedre samarbejde, klare mål og mere tilfredse kunder.

Resultat fra en elektronisk trivselsmåling. Klart overblik over de enklte afdelingers svar og nye forslag.

Det er meget givende at arbejde med output fra en trivselsundersøgelse. Det er vigtigt at personalet også er med, og kommer med deres ideer til udvikling.

Det er meget givende at arbejde med output fra en (her personlig) trivselsundersøgelse. Det er vigtigt at personalet også er med, og kommer med deres ideer til udvikling.

Jeg tilbyder to måder at arbejde med trivselsmåling: personlige samtaler med de ansatte, eller et elektronisk spørgeskema. Begge opfylder Arbejdstilsynets krav om psykisk APV.

Trivselsundersøgelser kan laves af flere grunde, men den vigtigste må være, at du som arbejdsgiver får et rigtigt god overblik over hvordan dine ansatte har det - OG hvis er der udfordringer, får du muligheden for at gøre noget ved det.

 

Den personlige samtale: Jeg har en samtale med hver af dine medarbejdere, og ud fra dette får besvaret et skema, som vi kan arbejde videre ud fra. 

I samtalen vil jeg som coach kunne afdække meget ”som summer” i hjørnerne på virksomheden, og hjælpe den enkelte medarbejder med selv at løse udfordringer. Resten bringes videre, hvor vi sammen arbejder med løsninger og handleplaner. 
Den ideelle løsning for mindre og middelstore virksomheder.

Elektronisk spørgeskema: Alle medarbejdere udfylder et elektronisk spørgeskema. I skemaet gives der også mulighed for at skrive egne bemærkninger. Jeg samler alle svar i en fyldestgørende rapport. Herefter kan der arbejdes videre med forslag og fakta.

Spørgsmålene kan tilpasses netop jeres virksomhed.


Sammen med ledelse - og gerne medarbejdere - arbejder vi videre med ideer og udfordringer. Vi laver handleplaner og får ting til at ske! På denne måde nås det største mål: Glade og tilfredse medarbejdere, hvilket giver flow i virksomheden på en ny måde. Og helt sikkert mere tilfredse kunder.

Begge trivselsundersøgelser opfylder Arbejdstilsynets krav om psykisk APV, og laves anonyme. Jeg laver en rapport, som I kan vedlægge jeres fysiske APV.

Kontakt mig så vi sammen finder den bedste løsning til netop jeres virksomhed, på baggrund af størrelse, arbejdsområder og jeres tidligere erfaringer.

Workshop om trivsel

Et oplæg om hvad trivsel er, og hvad trivsel betyder for arbejdsglæden - for din krop og de mennesker du har omkring dig. Og for virksomhedens bundlinje. Om hvad den enkelte aktivt kan gøre, for at være med til at bidrage til en arbejdsdag med arbejdsglæde for alle i virksomheden. Et positivt og glad oplæg, som løfter stemningen. 


Kontakt mig på 4054 2839, og lad mig høre, hvordan jeg kan hjælpe.

Orker du ikke APV?

Få hjælp af arbejdsmiljøkonsulent Christian Jordansen. Han klarer hurtigt og billigt sagen, og hjælper dig i mål.