Personprofilens baggrund

Lær om e-stimate personprofilen

Handlende og utålmodig

Fokus på fakta og det konkrete

Tilbageholdende og tålmodig

Vi er født som individuelle mennesker, med en god portion arv. Vi vokser op i et miljø, som også præger os meget. Derudover skaber vi også identitetsskabende historier om os selv. Sådan bliver vores personlighed til.

Høj social oriente-ring

Du kender nok at være introvert eller ekstrovert? I e-stimate personprofiler tager vi afsæt i den evolutionspsykologiske teori: “Darwian theory of human behaviour”, som bygger på præmissen om, at alle mennesker fra naturens hånd er i besiddelse af fire genetisk betingede egenskaber:


- Vi vil opnå noget (RØD)
- Vi stræber efter at opnå indsigt (GUL)
- Vi danner relationer (GRØN)
- Vi ønsker at kontrollere situationen, forsvare os selv og vores nærmeste (BLÅ)


Her er et billede af den grundmodel, som vi arbejder ud fra. Når du har besvaret en række spørgsmål online, vil jeg kunne trække en model ud til dig.


e-stimate disc fortæller ret simpelt gennem 4 farver, hvilke kompetencer og evner du besidder – jeg kalder dem gerne ”gaver”, for alle 4 farver indeholder noget meget værdifuldt til en gruppe.

Vi indeholder som udgangspunkt lidt af alle 4 farver, og det bliver rigtigt spændende, hvis vores profil indeholder markant mere af en eller to farver, end de andre farver.

Hurtig grundlæggende forståelse

Se på billedet. De øverste to farver har nogle fællestræk: Rødt og gult holder af ACTION! Her taler, spiser, arbejder og tænker du hurtigt. Ikke bange for at gå foran eller blive set. Klar til at skifte spor, hvis det giver mening.


Blåt og grønt betyder det modsatte. Her tænker du før du taler, afventer at andre går først, og er generelt grundig og tåler sagtens gentagelser.

Nu vender vi billedet: Blåt og rødt betyder systemer, struktur, mål, og at arbejde for en sag. Har man meget af disse farver, kan man gemme sine følelser lidt, og mest betragte verden gennem et velformuleret regneark.


På den anden side er gult og grønt modsat. Her er det følelser og fællesskab der tæller. Selvom du bliver præsenteret for regneark og systemer, føler du det nu bedst at følge din intuition.


HUSK: ingen af os er ens, alle farver i din profil spiller ind på hinanden og kan styrke eller dæmpe hinanden. Ingen er kun én farve.

Læs her mere om, hvad den enkelte farve bidrager med i en flok - det kan være på arbejde - i familien - på fodboldholdet...: