Markant grøn farve

Markant grøn farve i e-stimate profilen

"Har vi det ikke bare hyggeligt?"

Personer med en markant GRØN profil har fokus på sociale relationer og følelser, og de sikrer den gode stemning og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe.

Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil. De er lidt introverte, men stadig med fokus på sociale relationer og følelser, og de er gode til at sikre en god stemning og at der er gode relationer og trivsel i en gruppe.

 

Nøgleord: stabil, loyal, imødekommende, menneskeorienteret, venlig, rolig, pålidelig, hensynsfuld, behagelig, tålmodig, forudsigelig, stabil, holdspiller, diskret, udviser omtanke og god til at lytte.

”Lad os lave gensyn med gamle venner – og støtte en indsamling for nødlidende”

Personer med en markant grøn profil har en tendens til at ville drage omsorg for andre. De er åbne for følelser og skrøbelighed, og de giver sig hen i tilhørsforhold.

De er imødekommende, venlige og vil gerne lære andre mennesker at kende. De vil ofte møde dig med et smil og være udadvendt. De er gode til at huske personlige ting om dig og virksomheden. De forstår og respekterer dig og dine personlige grænser.

Personer med en markant grøn profil er dem, man typisk vil opsøge, hvis man har brug for personlige råd. De er følelsesorienterede og ret opmærksomme både på deres egne og omgivelsernes velbefindende. De vil gerne have, at der er harmoni på arbejdspladsen og de kan blive påvirket af personlige konflikter – også selvom de ikke selv er direkte involveret.


De er ofte lidt forsigtige af natur og vil gerne undgå at være til besvær. De kan derfor også være mere påvirket af pres og uro på arbejdspladsen end andre, men de vil også have fokus på, hvordan de selv kan bidrage til et godt arbejdsklima.

De har fokus på mennesker omkring sig, og de vil gerne have gode relationer til kolleger og andre omkring sig.


De er rummelige og er normalt tålmodige med andre og god til at lytte. De er gode til at give plads til andre og tager gerne hensyn til omgivelserne, men de siger ikke nødvendigvis ja til alt. De er ganske loyale især i forhold til andre, og de er

formentlig en vellidt kollega.

Kropssprog: Læg mærke til signalerne

De taler roligt, jævnt og afdæmpet – med lav volumen. De taler også langsomt for ikke at støde andre. De spørger typisk mere end konstaterer og lytter mere end de taler. De er indlevende lyttere og holder deres meninger mere for sig selv. De er

accepterende overfor andres meninger.

De er smilende og spejler andres mimik. De ser ikke andre direkte i øjnene i længere tid ad gangen.

På en god dag...

kan personer med grønne adfærdstræk være venlige, tålmodige, hjælpsomme, samarbejdsvillige, giver plads til andre, rolige, forsigtige, hensynsfulde, omsorgsfulde og viser følelser.

De skaber enighed og harmoni, sikrer kontinuitet og har mennesket i fokus.

De skaber sammenhold, fremmer kollegaskab og øger teamorienteringen.


På en dårlig dag...

kan personer med grønne adfærdstræk virke opgivende, afventende og med en nærtagende tilgang.

De kan være ubeslutsomme og det kan være svært at få et svar fra dem.

De undgår ”kampe”, kan være langsomme til at beslutte sig.


Hvis du genkender nogle af disse træk hos dig selv - eller andre, har du/personen helt sikkert noget grønt i din/sin personprofil. 
Kontakt mig, hvis du er interesseret i at få lavet en personprofil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kilde: "Lær at forstå typen" fra e-stimate.