Workshop: Forebyg stress-sygemeldinger

Workshop: Forebyg stress-sygemeldinger

Få et medarbejdermøde fyldt op med aktuel viden om stress - hvordan det føles og hvad vi kan gøre ved det. 
I bliver klædt på til at opdage stress, og starte forebyggelse i tide.

90 positive minutter med undervisning, enkeltmands-grubleri og snak to og to.

Et alvorligt emne, hvor jeg både giver plads til alvorsnak og munterhed.

Forebyg stress-sygemeldinger. Jeg kommer ud i jeres virksomhed, og holder en workshop, hvor jeg klæder medarbejderne på, til at opdage og forebygge stress i tiden. Langt billigere end en sygemelding.

Brug oplægget som et udvidet medarbejdermøde, hvor medarbejderne bliver klædt på til at tale om et emne, som stadig er lidt tabubelagt. 
Gør det legalt at få talt om de tegn, der kan være i kroppen - for kun når man har viden om stresstegn, kan man gøre noget ved dem, inden de tager over og gør os syge.


Medarbejderne lærer at se egne stresstegn, men bliver naturligt også mere opmærksom på andres.  Dette kan åbne op for en god snak og et bedre samarbejde, hvor man lettere løfter i flok.

I får svar på blandt andet:

  • Hvorfor er vi skabte til at få hjertebanken?
  • Hvad er stresstegn?
  • Hvorfor kommer de?
  • Hvilke tegn er alvorlige?
  • Hvor mange tegn har jeg selv lige nu?
  • Kan stress komme, selvom jeg ikke har for travlt?
  • Hvad kan jeg selv gøre, for at forebygge?
  • Hvad gør jeg, hvis jeg har meget stress i kroppen?

Priser

Et oplæg på 1,5 time, incl. materialer koster kr. 4.995,-


Oplægget er til max. 20 deltagere. Vi kan lave flere oplæg samme dag/forskellige dage.

Prisen er ex. moms.


Er du interesseret i en snak om dette, så kontakt mig på tlf. 4054 2839, eller udfyld kontaktformularen her....

Vil I arbejde dybere? - fortsæt mødet.
Når medarbejderne har været sammen til oplægget, kan det være godt at fortsætte snakken. Samme dag, eller senere.
Hvor i virksomheden kan vi hente ressourcer, hvis der er lavvandet på et område? Hvad kan vi hjælpe hinanden mere med? Hvad har den enkelte brug for mere af/mindre af? Oplægget kan give mod, til at få sagt hvad der ligger den enkelte på sinde.
Jeg faciliterer mødet, og har efterfølgende et møde med lederen. I vælger måske at agere på nogle områder, og det kan være fint at få lavet en handleplan for det.

Har enkelte medarbejdere brug for mere?

Enkelte medarbejdere kan have brug for mere forebyggende hjælp. Her kan vi aftale personlige forløb hos mig eller hos jer.

Det koster langt mindre end en sygemelding.Udtalelser:

Læs her hvad Teknik og Miljø i Frederikshavn valgte:

"Vi har haft den allerstørste fornøjelse af, at samarbejde med Bodil om et længere stresscoaching-forløb for de ansatte. Fokus har

været på forebyggelse af stress for medarbejderne og hjælp til hvordan man selv kan strukturere en hverdag. Vi har fået konkret viden om, hvordan man mærker stress, hvordan vi alle kan tage hånd om og hjælper hinanden og ikke mindst, så har vi fået præsenteret konkrete anvendelige værktøjer til at mindske stress i vores liv.

 

Forløbet med Bodil har strakt sig over næsten et år og været delt op i tre faser. Indledningsvis med kick-off møder, hvor vi alle blev klogere på tegnene ved stress. Herefter var det muligt for den enkelte, at takke ja til et individuelt tilrettelagt samtaleforløb med Bodil. Som afrunding på forløbet er der i foråret -22 inviteret til opfølgende møder med overskriften: ’Pas godt på dig selv’.


Hver virksomhed har sin egen størrelse og kultur. I Frederikshavn Kommune valgte de, at jeg afholdt de individuelle samtaler i et lille hus i skoven. Hos jer kan det måske være mest rigtigt, at jeg sidder på et kontor hos jer på aftalte dage, hvor medarbejderne i første omgang kan kikke ind 

"Vi kan kun anbefale et samarbejde med Bodil. Hun er altid imødekommende, smilende og positiv og har en yderst professionel og faglig stærk tilgang til hendes arbejde med mennesker."                                                                                                                        Arbejdsmiljøgruppen i center for Teknik og Miljø

På linkedIn skrev Nordex Food, Dronninglund: "Trivsel og arbejdsglæde er vigtig for både medarbejdere og ledelse på Nordex, så derfor har vi i dag haft besøg af stresscoach Bodil Nielsen fra Atego, som holdt et rigtigt godt oplæg omkring stresshåndtering."