Udtalelser, profiler

Udtalelser fra virksomheder,

som arbejder med personprofiler

Heidi L. Jensen, Leder for den aldersint. instit. Børneuniverset, Aars:

"Jeg vil klart anbefale at benytte ATEGO.

Vores forløb var på hver 3 timer til hvert team, henover 2 dage, og vi nåede at komme gennem mange forskellige ting. Bodil var god til at skabe en god stemning, vekslen mellem lidt informationer og praktiske øvelser

Ligeledes oplevede vi at Bodil havde en god kemi med os, hun var helt nede på ”jorden” og var utrolig lydhør og anerkendende. Det var et par dejlige og udbytterige dage.


I Børneuniverset har vi 5 teams, og de er selvfølgelig præget af de personer, der er i hvert team, men ved gennemgang af hvert teams styrker, og hvad de skulle være opmærksomme på – gav det en god fællesskabsfølelse. Samt et lille indblik i, hvorfor man reagerer, som man gør……

Farverne gav anledning til meget snak i teamet, og efterfølgende har der ofte lydt; ”Nå der var du lige gul, grøn, blå eller rød”.

 

Der har været positiv feedback fra alle, det var lige tilpas med forstyrrelse og information, så det gav refleksion og selvindsigt hos alle."


Workshop med teamprofilen hos PH Montage A/S, Skive:


”Vi havde Bodil fra Atego ude for at lære os om personprofiler, og vores dynamik i arbejdsteamet baseret på disse profiler, som vi hver især har.


Den forbeholdenhed som der måtte have været i vores vestjysk-funderede virksomhed, blev hurtigt erstattet af nysgerrighed, latter, og aha-oplevelser hos alle mand. 

Jeg vil ikke røbe hvilken personlighedsprofil Bodil selv har, men når hun kommer ud til jer og afholder et event, vil det bare give rigtigt meget mening 😊

Vi havde en super god dag, og her dagen derpå bliver der stadig snakket om farver og grinet af oplevelserne vi havde.”


Jannie Leth Christensen, kvalitetsassistent, PH Montage A/S

Jan Christensen, Møllefonden: "Personprofil arbejdet er nok det tiltag med medarbejderne, jeg har fået mest positiv feedback på"

Jan Christensen, direktør i Møllefonden:


"Jeg vil varmt anbefale at arbejde med personprofiler.

Jeg bruger denne viden i ansættelser og i min måde at rykke rundt på personalet på.  Jeg fordeler profilerne, så de gør hinanden gode.

De ansatte synes det var en god måde at lære mere om sig selv både arbejdsmæssigt og privat. De får herigennem en forståelse for ”Hvem er jeg?” og ”Hvorfor gør jeg, som jeg gør?"

Nogle vil gerne have kort og konkret kommunikation, andre har brug for at pakke det pænt ind. Vi har haft nogle sjove og hyggelige dage med workshoppen, efter at man hver især har fået sin personlige profil. 

Jan Christensen, Møllefonden: Jeg vil varmt anbefale at arbejde med personprofiler!

Det er nok det tiltag med medarbejderne, jeg har fået mest positiv feedback på. Det blev oplevet som befriende, meningsfuldt og gav en god forklaring på, hvorfor vi er så gode til at gøre dét vi gør, i Møllefonden."

Rasmus Skrejborg: "Personprofiler kan hjælpe os med at forstå vores forskelligheder og udnytte de rossourcer vi har"

Rasmus Skrejborg, medejer, Dan Group Alarm Nord:


Vores forløb hos Atego (Bodil) har været super interessant og meget givende for vores virksomhed.


Vi har lært hinanden at kende på en anderledes måde, som kan hjælpe os med at forstå vores forskelligheder og udnytte de ressourcer vi har.

Det har også givet en del personligt at få sine styrker/svagheder belyst.

Rasmus Skrejborg: "Det har givet en del personligt at få sine styrker/svagheder belyst"

Kollegaer imellem har også fået større opmærksomhed på hinanden, og er blevet bedre til at kommunikere med hinanden. Når man bruger ordene rigtigt over for hinanden, komme man langt. 

Frisør Helle Gaarden, indehaver af Hookstone:


" Bodil har lavet personlighedsprofiler for mig og jeg har haft meget glæde af dette værkstøj i min lille virksomhed på mange måder.

Hun skitserer profilens styrker/svagheder på en sjov, legende og samtidig udviklende måde.

Jeg vil fortsat i fremtiden bruge Bodil og personlighedsprofilen som et redskab fx ifbm ansættelser mm.


Absolut et valg, som jeg ikke har fortrudt."